قیمت حمل اثاثیه منزل شرق تهران

نرخ کرایه حمل اثاثیه منزل شامل هزینه های زیر است:  قیمت باربری برای حمل اثاث منزل. برای سه ساعت با ماشین خاور 250-150 هزارتومان در داخل تهران. برای سه ساعت  .


بسته بندی لوازم و اسباب و اثاثیه مهم ترین امر قبل از اسباب کشی می باشد و اطلاع از قیمت یا هزینه یا تعرفه بسته بندی لوازم و اثاثیه سبب آگاهی بیشتر و ایجاد آرامش است. تعرفه های خدمات ما به شرح زیر است: تعرفه بسته بندی، حمل اثاثیه و اسباب کشی و حمل بار بین شهری مطابق تعرفه های اتحادیه باربری می باشد .


اسباب کشی دارید؟